School of Energy and environment

SEEN-ต้อนรับคณะดูงาน​ จากคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 


วันจันทร์​ ที่​ 25​ กรกฎาคม​ พ.ศ.​ 2565​ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม​ ได้ต้อนรับคณะดูงาน​ จากคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง​ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน​ ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย​ การใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม​ ได้แก่​ เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ​ (PM10 และ​ PM 2.5)​ การผลิตน้ำประปาเบื้องต้น​ ความรู้ด้านพลังงานทดแทน​ โดยมี คณาจารย์​ และนักวิทยาศาสตร์​ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยพะเยา​ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้​

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายวีระวัฒน์ เมืองคำ วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:35:22