School of Energy and environment

SEEN-ต้อนรับ อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายหลักการทำงาน ของระบบบริหารจัดการขยะภายใน ม.พะเยา (Mechanical Biological Waste Treatment: MBT) ให้กับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) จำนวน 29 คน ซึ่งระบบดังกล่าวฯ เป็นระบบที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 10 ตัน/ วัน และใช้สำหรับการบริหารจัดการขยะภายใน ม.พะเยา ที่เปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงมีค่าจากขยะ (Refuse-derived fuel:RDF) ควบคู่การวิจัยการย่อยสลายและพัฒนาเทคโนยีเพื่อการบริหารจัดการขยะโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ภาพ: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:31:12