School of Energy and environment

SEEN เข้าศึกษาดูงานพร้อมปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ไร่เชิญตะวัน

 


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วย ดร. มนตรี แสนวังสี ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ และทีมวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา นำนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานพร้อมปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ไร่เชิญตะวัน และพื้นที่ป่าชุมชนเกี๋ยงห้วยน่าน
โดยในช่วงเช้าพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้แสดงธรรมบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
กิจกรรม
-นิสิตปี 3 และตรีควบโทรายวิชาภัยพิบัติและการประเมินความเสี่ยงได้ทำปฏิบัติการวัดการกักเก็บคาร์บอนในป่าไผ่ดั้งเดิม
- นิสิตปี 1 วิชาจุลชีววิทยา ทำปฏิบัติการภาคประยุกต์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการปลอดเชื้อเพื่อคัดเลือกเชื้อที่ย่อยสลายเซลลูโลส โดยนิสิตได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปคัดแยกเชื้อที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้จะดำเนินการทดสอบเพื่อพัฒนาย่อยใบไผ่ให้กลายเป็นปุ๋ยต่อไป
ทั้งนี้ได้มีโอกาสทำพิธีบวชต้นไม้ ในกิจกรรมนี้พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้ให้มุมมองการเชื่อมโยงเกี่ยวกับมนุษย์กับต้นไม้เป็นหนึ่งเดียว...

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-03-03 10:02:01