School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกำลังในให้กับทีมงานฯ เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อน

 


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ ได้มอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจทีมงานฯ จากกองอาคารสถานที่ สำหรับการเสียสละจัดทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือมีสถิติการเกิดไฟป่าสูง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ หากมีความกดอากาศสูงเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดสภาวะกักควัน ส่งผลให้วิกฤตหมอกควันรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-03-02 15:49:38