School of Energy and environment

SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ให้กับสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

 


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 บุคลากรของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะฯ  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ในหัวข้อ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Department of Environment Quality Promotion (DEQP) ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ วันที่/เวลา : 2021-01-26 12:19:06