School of Energy and environment

SEEN จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่คณะ

 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.สุชัญญา ทองเครือ ได้นำทีมนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ภายในกิจกรรมได้มีการทาสีสะพาน และเก็บขยะรอบอาคาร เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูเรียบร้อยสวยงาม และยังเป็นการสานความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยบรรยากาศในการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-11-30 15:06:49