School of Energy and environment

นิสิต SEEN ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020

 


นายกิติพงษ์ วงค์สาม และนายพิทักษ์พงษ์ หอมนาน นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ในวันที่ 21-25 กันยน 2563 ที่ผ่านมา ณ  โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 59 คนคัดเลือกจากทั่วประเทศ พร้อมฟังการนำเสนอโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตามหัวข้อที่กำหนดโดย UNDP จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางวิภาวินีนะสายบุรีและนายวรพลจันทร์งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชาสัมพันธ์อารีสัมพันธ์อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ภาพ: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2020-09-27 14:48:27