School of Energy and environment

iTAP-UP ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อลดต้นทุนของกิจการ

 


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) คุณศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) คุณสันติพันธ์ เฉียบแหลม (ITA) คุณพิมพ์นารา โพธิศาสตร์ (ADM) เข้าเยี่ยมบริษัท เจเจ เบเกอรี่ จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บริษัท เจเจ เบเกอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผลิตขนมปัง จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ เจเจ กำลังประสบกับปัญหาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนผลิตขนมปังในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง ซึ่งอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าในการผลิตขนมปังที่ทำให้เกิดภาระไฟฟ้าสูงในแต่ละเดือน ได้แก่ ตู้แช่วัตถุดิบ เครื่องผสมแป้งขนมปัง เป็นต้น นอกจากนี้ โรงงานยังมีพื้นที่ของหลังคาโรงงานที่มีความเหมาะสมในการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power System) มาติดตั้ง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ On grid ที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าบางส่วนของกิจการได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการ Cut Peak
ในการนี้เจ้าหน้าที่ของ iTAP-UP ได้ทำการแนะนำประชาสัมพันธ์หน่วยงาน iTAP รวมถึงหลักเกฑณ์เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการให้กับบริษัท
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-09-01 10:57:33