School of Energy and environment

SEEN ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิต ให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชาวบ้าน เพื่อการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ โดยการอบรมครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างบุคลากรด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพมากถึง 24 รุ่น เป็นจำนวน 720 คน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการท่องเที่ยว จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลห้วยไคร้ ตำบลเวียงพางคำ ตำบลโป่งงาม และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-08-25 09:22:23