School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอเมืองสอง จังหวัดแพร่ ตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันกับ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-08-25 09:20:21