School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER)

 


หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ และ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) โครงการนำก๊าซมีเทนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์ม ณ พื้นที่ฟาร์มสุกรในเครือ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายใต้โครงการนี้มีฟาร์มเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 ฟาร์ม คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการได้กว่า 40,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภาพ: ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ วันที่/เวลา : 2020-08-25 09:15:22