School of Energy and environment

ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UP

 


เจ้าหน้าที่โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) คุณศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) คุณสันติพันธ์ เฉียบแหลม (ITA) คุณพิมพ์นารา โพธิศาสตร์ (ADM) พร้อมด้วย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN-UP) ได้เข้าเยี่ยม บริษัท เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของกิจการ (Preliminary Analysis) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
 
บริษัท เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ผลไม้ในน้ำเชื่อม เช่น ลูกชิด ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลิตขิงดอง กระเทียมดอง ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนั้น ส่งผลให้ค่าความสกปรกในน้ำเสียมีความผันผวนตามฤดูกาลที่ผลิต ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่บริษัทได้ทำการติดตั้งไว้ไม่สามารถรับภาระบำบัดสารอินทรีย์ที่มีเปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Shock load) จึงทำให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลให้น้ำเสียที่ผ่านออกจากระบบบำบัดยังไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอ และมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสู่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่อยู่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 1 กิโลเมตร และอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
 
ในการนี้ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ได้ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนวิธีเดินระบบบำบัดน้ำเสียฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าสำรวจพื้นที่ไปพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศให้กับผู้ประกอบการผ่าน iTAP-UP
 
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-08-15 11:35:32