School of Energy and environment

บริษัท เมืองทองกรีน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จับมือ iTAP-UP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

 


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายศุภฤกษ์ ขาวแดง เจ้าหน้าที่ ITA ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) พร้อมด้วย ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN-UP) ได้เข้าเยี่ยม บริษัท เมืองทองกรีน จำกัด เพื่อเข้าทำการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของกิจการ (Preliminary Analysis)
 
บริษัท เมืองทองกรีน จำกัด ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งในกระบวนการผลิตเม็ดพสาติกนั้น จะเกิดน้ำเสียจากกระบวนการล้างวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ ไอและควันจากการหลอมพลาสติก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อพนักงานและชุมชนรอบข้าง ดังนั้น จึงสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจการ
 
ในการนี้ iTAP-UP จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ในการให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาโครงการในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท
....
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap??.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-08-03 16:31:15