School of Energy and environment

ITAP-UP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MIS-UP ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในยุค New Normal

 


วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) และนายศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) พร้อมด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟดอยผาหมี เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนากระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ “โครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมี วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย”
 
การเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการในครั้งนี้ ITAP – UP และผู้เชี่ยวชาญได้รับฟังแนวคิดการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ และได้ให้ข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค New Normal รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูปกาแฟ ที่เป็นสินค้าเด่นของชุมชน
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพสินค้า นับได้ว่าการบูรณาการองค์ความรู้ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับคนในชุมชนมีความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงตลาด และเป็นการกระตุ้นการเศรษฐกิจของชุมชน ในยุค New Normal ได้มากขึ้น
 
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต ติดต่อได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศุภฤกษ์ ขาวแดง วันที่/เวลา : 2020-08-03 14:17:38