School of Energy and environment

ITAP-UP สำรวจพื้นที่ร่วมยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดพะเยา-เชียงราย

 


เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 โปรแกรม ITAP โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) ร่วมกับนางสาวปิยธิดา สุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการให้เหมาะสมและถูกหลักกับการจัดทำระบบมาตรฐาน และได้จัดเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ทั้ง 4 สถานประกอบการ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโซแซ่บ, วิสาหกิจชุมชนข้าว 2 สี มีรส คึฟู่ จังหวัดพะเยา, บริษัท ปัน ฟาร์ม สุข (ไม่) จำกัด และหมูฝอยแม่พิม จังหวัดเชียงราย ก่อนจะขอสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ITAP ต่อไป
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail :suphalerk_k@hotmail.com

ภาพ: นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม วันที่/เวลา : 2020-06-24 10:18:20