School of Energy and environment

SEEN live facebook กับทีมงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พาน้องๆ เยี่ยมชมคณะ

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมจัดกิจกรรม Facebook Live กับทีมงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตรุ่นพี่ พาแนะนำสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารเรียน ห้องสำนักงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ดูอุปกรณ์เครื่องมือขั้นสูงและสาธิตการส่องกล้องจุลทรรค์ตัวอย่างสาหร่าย มีนักวิทยาศาสตร์คอยแนะนำ ให้ความรู้กับน้องๆ มีประธานสโมสรนิสิต แนะนำกิจกรรมต่างๆและผลงานของคณะ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับน้องๆ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการสมัครรับเข้าศึกษา TCAC 5 รับตรงอิสระ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย 

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:41:39