School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน

 


ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ พร้อมด้วยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) เข้าประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นในการจัดการน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ โดยระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ (anaerobic digestion)
 
โดยระบบดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) สามารถแก้ปัญหาน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ภาพ: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:36:48