School of Energy and environment

SEEN พี่พบน้อง สานสัมพันธ์

 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม พี่พบน้อง สานสัมพันธ์ เพื่อให้รุ่นพี่บัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ทำความรู้จัก พบปะรุ่นน้อง ได้เล่าแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน การทำงาน  ข้อแนะนำและแง่คิดต่างๆ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนการสอน และเป็นโอกาสอันดี ให้รุ่นน้องได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยอบอุ่น

ภาพ: ่นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-23 10:13:11