School of Energy and environment

SEEN เตรียมความพร้อมในการจัดค่ายวิทยาศาตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12

 


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 อาจารย์ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา ได้ลงสำรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายวิทยาศาตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เกิดความพร้อมในการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทุกคนที่มาเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21 

ภาพ: อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-06-16 16:28:58