School of Energy and environment

SEEN ร่วมนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต

 


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-15 17:19:37