School of Energy and environment

ทีมนิสิต Hybrid จาก SEEN ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

 


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมนิสิต Hybrid ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ ให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School โดยมี ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ โรงเรียนเจริญใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ภาพ: จิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: จิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2020-06-15 15:18:52