School of Energy and environment

ทีมงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ จาก SEEN

 


ทีมงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมิน โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้ 

ภาพ: นพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:43:25