School of Energy and environment

ทีม “Hybrid” จาก SEEN เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School

 


หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ในโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน
ทีม “Hybrid” จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย นางสาวรมิตา เหลี่ยมแฉ่ง นางสาวเจนนิสา ใจมาบุตร นายสรชัช อินถานะ นายศรัณย์ ตันเถียร และนายอิศรา ปัญญาฤทธิ์ และ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ขั้นตอน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการ รวมทั้งทักษะในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการผ่านกระบวนการแบบ Design Thinking ในระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 62 ณ โรงแรม The Idle Residence กรุงเทพมหานคร
โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาด้านการศึกษา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ภาพ: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:23:09