School of Energy and environment

SEEN ร่วมจัดบูธ โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาต่อและอาชีพ

 


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธ โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ณ อาคารตะแบกบาน โรงเรียนพร้าววิทยานิคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: ปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:19:00