School of Energy and environment

หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 


หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านคณบดีผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโตและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ของทั้ง 2 คณะ พร้อมทั้งเดินทางเข้าเยี่ยมชมบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ณเทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ ชุมชนและภาคบริษัทเอกชนในพื้นที่ และ เข้าเยี่ยมชมชุมชนพื้นบ้านตำบลเกาะหมาก อ.เกาะหมาก จ.พัทลุง เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขลา ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานครั้ง นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัย ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในกาพัฒนาพื้นที่ จ.พะเยาต่อไป 

ภาพ: นพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 11:51:46