School of Energy and environment

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 

การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.


เพิ่มข่าวโดย: surasak.ja วันที่/เวลา : 2021-03-03 11:38:52