School of Energy and environment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สกว. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2019-12-09 13:28:17 tanarin.kh
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สกว. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2019-12-09 13:28:09 tanarin.kh