School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  บริษัท เมืองทองกรีน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จับมือ iTAP-UP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ - 2020-08-03 16:31:15 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมงาน Pitching ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก - 2020-08-03 14:19:04 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MIS-UP ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในยุค New Normal - 2020-08-03 14:17:38 surasak.ja
  SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) - 2020-07-29 16:25:05 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา - 2020-07-29 10:09:04 surasak.ja
  SEEN Go Green Office 2020 - 2020-07-24 17:04:29 surasak.ja
  SEEN ส่งมอบถังดักไขมัน ให้กับร้านค้าภายในสำนักงานคณะพลังงานฯ - 2020-07-22 18:41:34 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเริ่มโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ขนาด 2.9 kW - 2020-07-22 18:41:17 surasak.ja
  บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ITAP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP มุ่งพัฒนาสู่การเป็นกิจการสีเขียว จากแนวทาง Waste to Energy - 2020-07-21 17:26:25 surasak.ja
   ห้องปฏิบัติการ SEEN เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO/IEC 17025 : 2017 - 2020-07-21 17:22:18 surasak.ja
  SEEN ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมเปิดนิทรรศการ 10 ปีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-16 14:26:13 surasak.ja
  ทีมวิจัย SEEN ลงพื้นที่ร่วมวิเคราะห์ SWOT กับชุมชน - 2020-07-13 10:59:04 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด - 2020-07-10 15:04:55 surasak.ja
  SEEN ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย - 2020-07-09 11:26:38 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมกับนักวิจัยจาก SEEN-UP เร่งช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ - 2020-07-02 09:37:04 surasak.ja