School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  นิสิต SEEN เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562 - 2020-12-02 15:09:03 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-12-01 15:53:12 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่คณะ - 2020-11-30 15:06:49 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-30 15:01:12 surasak.ja
  SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-30 14:59:20 surasak.ja
  SEEN จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-25 13:32:06 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ NARIT และภาคีวิจัยกว่า 28 สถาบัน ร่วมลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย - 2020-11-24 17:19:48 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-11-24 14:10:13 surasak.ja
  SEEN 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม - 2020-11-24 09:25:55 surasak.ja
  SEEN ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน - 2020-11-18 17:19:15 surasak.ja
  SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช” - 2020-11-10 22:29:03 surasak.ja
  นิสิต SEEN ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น - 2020-11-02 20:54:03 surasak.ja
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-10-29 16:55:44 surasak.ja
  SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 2020-10-28 09:53:29 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิต SEEN ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองเล็งทราย - 2020-10-18 09:51:45 surasak.ja