School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกำลังในให้กับทีมงานฯ เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อน - 2021-03-02 15:49:38 surasak.ja
  ประกาศ TIMELINE TCAS 64 รอบที่ 1 - 2021-02-26 21:14:38 surasak.ja
  SEEN หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ในด้านพลังงานทดแทน - 2021-02-25 13:29:47 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2021-02-23 16:03:22 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ในโอกาสที่สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและ ส่งมอบเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพระดับโลก - 2021-02-16 13:31:47 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 2021-02-05 15:40:28 surasak.ja
  SEEN ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - 2021-02-01 14:29:29 surasak.ja
  SEEN รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม - 2021-01-28 15:33:14 surasak.ja
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 - 2021-01-27 10:07:23 surasak.ja
  SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ให้กับสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-01-26 12:19:06 surasak.ja
  นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา - 2021-01-20 19:45:38 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก - 2020-12-30 10:02:20 surasak.ja
  SEEN สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-12-29 15:41:27 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2020-12-21 11:25:15 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) - 2020-12-15 16:38:56 surasak.ja