School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  นิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิลที่บริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา - 2020-06-10 11:48:32 surasak.ja
  บุคลากร SEEN โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2020-06-10 11:37:29 surasak.ja