School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมอบรม โครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพรุ่นที่ 2 - 2020-06-10 13:45:27 surasak.ja
  ทีมงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ จาก SEEN - 2020-06-10 13:43:25 surasak.ja
   SEEN ขอแสดงยินดีกับนิสิตตรีควบโทได้รับทุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีที่ 2 - 2020-06-10 13:41:32 surasak.ja
  SEEN จัดประชุมหารือการทำความร่วมมือหลักสูตรทางด้านพลังงาน - 2020-06-10 13:39:52 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมกิจกรรม Show & share UP -KM 2019 - 2020-06-10 13:36:38 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-10 13:33:45 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching - 2020-06-10 13:30:49 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asean Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 - 2020-06-10 13:27:24 surasak.ja
  ทีม “Hybrid” จาก SEEN เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School - 2020-06-10 13:23:09 surasak.ja
  SEEN ร่วมจัดบูธ โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาต่อและอาชีพ - 2020-06-10 13:19:00 surasak.ja
  ผู้บริหาร SEEN เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย - 2020-06-10 13:12:49 surasak.ja
  ผู้บริหารคณะ SEEN เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน OP - 2020-06-10 12:01:15 surasak.ja
  SEEN ร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - 2020-06-10 11:58:13 surasak.ja
   หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินความพร้อม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร - 2020-06-10 11:55:50 surasak.ja
  หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม - 2020-06-10 11:51:46 surasak.ja