School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" - 2020-06-10 14:11:57 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN เข้าร่วม AsiaFlux Workshop 2019 ณ เมืองทากายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-10 14:08:09 surasak.ja
   SEEN ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 2020-06-10 13:57:08 surasak.ja
   SEEN ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญเรียนดี - 2020-06-10 13:54:18 surasak.ja
  SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับระบบสุขาภิบาล - 2020-06-10 13:50:49 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 - 2020-06-10 13:48:38 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมอบรม โครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพรุ่นที่ 2 - 2020-06-10 13:45:27 surasak.ja
  ทีมงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ จาก SEEN - 2020-06-10 13:43:25 surasak.ja
   SEEN ขอแสดงยินดีกับนิสิตตรีควบโทได้รับทุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีที่ 2 - 2020-06-10 13:41:32 surasak.ja
  SEEN จัดประชุมหารือการทำความร่วมมือหลักสูตรทางด้านพลังงาน - 2020-06-10 13:39:52 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมกิจกรรม Show & share UP -KM 2019 - 2020-06-10 13:36:38 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-10 13:33:45 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ผ่านเข้ารอบกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching - 2020-06-10 13:30:49 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asean Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 - 2020-06-10 13:27:24 surasak.ja
  ทีม “Hybrid” จาก SEEN เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Caltex Fuel Your School - 2020-06-10 13:23:09 surasak.ja