ขอแสดงความยินดีกับนิสิต SEEN ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-10-08 16:10

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 137 คน ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งฝลงานเข้าร่วมรับการพิจารณารวมทั้งสิ้น 796 ราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน ในการนี้ นิสิต SEEN ที่ได้รับคัดเลือก ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ คือ นายกิติพงษ์ วงค์สาม นิสิตสาขาวิชาชีวิทยาตรีควบโท ได้รับรางวัลสาขาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นับเป็นนิสิตคนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้