นิสิต SEEN ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561

2018-09-13 14:09

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายกิติพงษ์ วงค์สาม นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิทักษ์พงษ์ หอมนาน นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดพะเยา จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561