ข่าวสาร
sintret
surasak
2019-04-19 17:28:27

SEEN ต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรีโครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคา...


sintret
surasak
2019-04-19 16:56:01

SEEN ได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี

วันนี้ 19 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ดร.สุปรีดา หอม...


sintret
surasak
2019-04-19 10:51:00

SEEN เข้าร่วมกิจกรรม “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา

ช่วงบ่ายของวันที่ 18 เมษายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการรดน้ำดำหัวและเป็นการแสดงความเคารพต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ร้านเอื้องคำคอฟฟี่ ทั้งนี้ คณะพลังงานฯ ได้จัดขบวนแห่ขันสลุงดอกไม้และ...


sintret
surasak
2019-04-18 12:05:57

SEEN จัดกิจกรรม “จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่พลังงาน”

ช่วงเช้า วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่พลังงาน” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์และผู้อาวุโส ตามประเพณีรดน้ำดำหัวแบบล้านนา รวมถึงเป็นการพบปะ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต และพี่เจ้าหน้าที่ ณ อาคารคณะพลังงานฯ ...


sintret
surasak
2019-04-18 11:03:54

SEEN ต้อนรับนิสิตใหม่

วันที่ 17 เมษายน 2562 บรรยากาศวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนและการสอบ Pre-test โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) โดยมีรุ่นพี่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ...