School of Energy and environment

SEEN-จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม

 


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนยางพารา บ้านวังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดยาง บ้านวังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ภาพ: นายณัฐพล มากสำรี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายณัฐวุฒิ ผลกุศล วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:26:30