School of Energy and environment

Video Present ❖ School of Energy and environment : UNIVERSITY OF PHAYAO

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN Learning Space 2021-11-10 14:54:12 surasak.ja
  โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 2021-11-10 14:51:14 surasak.ja
  ถังดักไขมัน 2021-11-10 14:42:54 surasak.ja
  เตาเผาชีวมวลไร้ควัน 2021-11-10 14:36:05 surasak.ja
  กิจกรรม U2T Covid Week 2021-05-31 19:38:19 surasak.ja
  นวัตกรรม : โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ 2021-02-24 09:24:04 surasak.ja
  สวทช. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ แปรรูปพืชผลทางการเกษตร 2020-09-29 09:26:50 surasak.ja
  สวทช. หนุนผู้ประกอบการ สร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ 2020-09-29 09:09:07 surasak.ja
  วีดีโอแนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2020-06-11 14:59:40 surasak.ja
  วีดีโอแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2020-06-11 14:59:06 surasak.ja
  วีดีโอแนะนำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2020-06-11 14:56:57 surasak.ja