สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
140x140

ดร.สุชัญญา ทองเครือ

Suchanya Tongkrua, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
Email : suchanya_9@yahoo.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

Asst.Prof.Sukthai Pongpattansiri, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sukthai_p@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

Asst.Prof. Burun Phunsawan, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : buranphan@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

Asst.Prof. Rattapoom Prommana, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : smartrattapoom@yahoo.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล

Asst.Prof.Kritchaya Issakul, Dr.sc.agr.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : kritchaya55@yahoo.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร

Sumol Nilratnisakorn, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sumol_nil@yahoo.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ

Teerachai Amnuaylojaroen, (Ph.D.)
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : teerachai4@gmail.com, teerachai.am@up.ac.th, tum@ucar.edu
เบอร์โทร-ภายใน : 3506
Homepage : Click Link!!
140x140

ตำแหน่ง : อาจารย์
Email :
เบอร์โทร-ภายใน :
Homepage : Click Link!!
140x140

อาจารย์มนตรี แสนวังสี

Montri Sanwangsri
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sanwangsi@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์

Pimsiri Suwannapat
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : s.pimsiri@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!