สำนักงานวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
140x140

พัชรินทร์ เยาวรัตน์

Phatcharin Yaowarat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : yaowarattana@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

กรรณิกา   ชำนาญยา

Kannika   Chamnanya
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : kornzon@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ปริฉัตร เรือนแก้ว

Parichat Ruankaew
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : parichat.ru@up.ac.th
เบอร์โทร-ภายใน :
Homepage : Click Link!!
140x140

กฤษณะ วิรัตน์เกษม

Krisana   Wiratkasem
ตำแหน่ง : บุคลากร
Email : thekhunchang@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

กชกร   การดื่ม

Kochakorn   Karnduam
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Email : seenenviro@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ณิชกานต์ สมประสงค์

Nitchagan Somprasong
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
Email : geef.nitchagan@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3401
Homepage : Click Link!!
140x140

ณรงค์ฤทธิ์   อมรินทร์

Narongrit   Amarin
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email : netkung_fc@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 3396
Homepage : Click Link!!
140x140

นพดล   มั่นที่สุด

Noppadon   Monteesud
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : kateamz_7@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

จิราภรณ์ ไชยสาร

Jiraporn   Chaisan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : chaisanj@gmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

สุรศักดิ์ ใจหลัก

surasak jailak
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : surasak.ja@up.ac.th
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

วีระวัฒน์   เมืองคำ

Weerawat   Muangkham
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Email : weeravat_m@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ทิพวรรณ   ทักท้วง

Tipawan   Thukthuang
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Email : tayzank@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ไพฑูรย์   ขำจันทร์

Paitoon Khumjan
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Email : pk_kem@outlook.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!