สาขาวิชาพลังงานทดแทน
140x140

ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

Chatkaew Chailuecha, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
Email : chatkaew.ch@up.ac.th
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466666
Homepage : Click Link!!
140x140

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ

Asst.Prof.Watchara Wongpanyo, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wwatchara@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล

Bunyawat Vichanpol, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : wattojap@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

Surat Sedpho, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : sedpho@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!
140x140

ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

Poramate Sittisun, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
Email : poramate989@hotmail.com
เบอร์โทร-ภายใน : 054 466 66
Homepage : Click Link!!